Till startsidan för Mariestad kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

 • Gästhamnen Mariestad Foto: Stefan Svensson
 • Mariestad sommarkväll Foto: Stefan Svensson
 • Gästhamn Foto: Stefan Svensson
 • Bomässa
  Kom och träffa oss på Bomässan 26-28 februari i Novab arena där vi presenterar boendeprojekt som Sjölyckan och Marieäng.

 • Satsningar i Högelidsskolans skolskog
  I skogen norr om Högelidsskolan görs satsningar för att öka tillgängligheten för skolans barn och närboende. En grillplats med vindskydd har byggts och en stig med en faunadepå håller på att färdigställas.
 • Bokslut 2015 visar överskott
  Kommunens resultat för år 2015 uppgår till plus 6,8 mnkr (miljoner kronor). Det budgeterade resultatet var på 10,7 mnkr. Efter justeringar mot balanskravsresultatet klarar kommunen ett positivt resultat och balanskravet uppnås också för året.
 • Omledning av trafik korsningen Leksbergsvägen/Marieforsleden
  Vecka 7 startar arbetet med att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan Leksbergsvägen och Marieforsleden. Arbetet beräknas pågå fram till vecka 20.
Kontakta oss

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Telefon

0501-75 50 00

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun