Till startsidan för Mariestad kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Rapport från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 16 februari 2012

Kulturprojeket Mural 2012


Kulturchef Maria Henriksson informerar om projektet Mural 2012 - Mexiko möter Skaraborg. Projektet är ett samarbete mellan fyra kommuner och konstnärer i Mexiko. Kommunerna är, förutom Mariestad, även Skövde, Lidköping och Götene. Ksau beslutar att upplåta Mariaskolan som lokal för Mariestads del av projektet. Projektet kommer att pågå under första halvan av sommaren 2012.

Österåsens skola


Byggnadschef Leif Andersson och barnomsorgschef Anna-Karin Yséus informerar om hur kostnaderna för ombyggnationen av skolan skulle kunna minskas genom att inte genomföra vissa åtgärder. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ny bollhall


Innebandyklubben Lockerud vill bygga nya innebandyhallar och har haft dialog med kommunen om samarbete kring detta. Dagens ärende, som gällde samarbetsavtal mellan kommunen och klubben, flyttas fram för att beslutas i kommunstyrelsen. Tills dess ska frågan om ett kommunalt borgensåttagande klargöras.

Verksamhetsplan 2012 för energi- och klimatrådgivningen


Ksau antog verksamhetens förslag till verksamhetsplan.

Sly vid strandpromenaden


Byalaget Snuggen har lämnat in en protest mot den "förbuskning" som de anser har skett vid strandpromenaden mellan Strandgården och folkparken. Byalaget föreslår att de själva kan röja i området, medan kommunen anser att området är kommunens ansvar och man vill följa den röjningsplan som finns. Arbetsutskottet beslutade att kommunen även fortsättningsvis ska sköta röjningen av området.

Ansökan om bidrag från Korpen


Korpen i Mariestad har kommit in med en ansökan om bidrag på 500 000 kronor för riktade insatser mot överviktiga barn och ungdomar. Ksau föreslår att kommunstyrelsen ska avslå ansökan.

Ansökan om ekonomiskt bidrag från Mariestads ridklubb


Mariestads ridklubb uppger att de sedan ett par år tillbaka har en sviktande ekonomi och har därför lämnat in en ansökan om utökat ekonomiskt stöd från kommunen. Detta för att kunna fortsätta bedriva ridskoleverksamhet. Klubben vill också att kommunen tar över anställningen av ridklubbens fastighetsskötare samt anställer en fritidsledare. Ksau avslår ansökan.
Sidan senast uppdaterad: 2012-02-16
Bookmark and Share
Kontakta oss

Adress

Mariestads Kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Telefon

0501-75 50 00

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun