Till startsidan för Mariestad kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Mariestad testar lösningar för fossilfria transporter

Nu går startskottet i Mariestad mot regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030. Kommunstyrelsen har fattat beslut om inköp och drift av tre elektriska testfordon samt att etablera en vätgasstation i Mariestad. Mariestad blir därmed första mindre kommun i Sverige att delta i utveckling och testning av olika typer av hållbara transportlösningar.

I Göteborg pågår ett projekt kallat Electricity som bland annat testar hur elektrifiering av kollektiva transporter kan se ut och fungera i en större stad. Satsningen i Mariestad kan liknas vid en lillasyster till Electricity, en ”Electrivillage”
*). Men till skillnad från Electricity som bara fokuserar på persontransporter,
siktar ”Electrivillage” på att också prova ut elektrifierade godstransporter i
samma system. Lunds tekniska högskola kommer under en inledande testfas att
utvärdera projektet och arbeta fram förslag på en infrastrukturlösning
inklusive laddningsmöjligheter för elektriska fordon.

Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande (m):
    -Med test av tysta och miljövänliga elfordon i den känsliga innerstaden, tar vi de första stegen för att på allvar göra Mariestad till en hållbar kommun. Vi börjar med att testa en mindre buss, en transportbil för mattransporter och ett arbetsfordon för parkförvaltningen. Vårt långsiktiga mål är att bygga en systemlösning som innebär att vi tar ansvar för hela kedjan från fordon till produktion och lagring av miljövänligt
bränsle av olika slag. Genom dessa satsningar vill den politiska ledningen i
kommunen vitalisera och utveckla vår stad och vårt näringsliv. Vi vill vara med
och arbeta med framtidens lösningar. Genom att skapa nya kontaktytor med
spjutspetskompetens på universitet och i näringsliv i Sverige och till viss del
även utomlands, stärker vi vår kompetens och konkurrenskraft.

En projektorganisation kommer att tillsättas för att driva och kontrollera
satsningen. Denna kommer att få uppdraget att arbeta vidare med implementering
av projektet. Projektorganisationen kommer även att ansvara för att söka extern
finansiering från bland annat Energimyndigheten för satsningarna.

”Vår vision för Mariestad är att vara en dynamisk, framåt och attraktiv kommun. Vi vill locka fler företag och besökare till staden vilket i sin tur kan ge nya
arbetstillfällen; tillväxt och en ökad inflyttning”, avslutar Johan Abrahamsson.

För mer information kontakta:
Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande (m) telefon 0501-75 50 61

*)”Electrivillage” är ett arbetsnamn.

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-11

Kontakta oss

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Telefon

0501-75 50 00

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun