Till startsidan för Mariestad kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kvarnstenen

Förskolan Kvarnstenen

Förskolan ligger i det lilla samhället Lugnås cirka 1 mil sydväst om Mariestad och är sammanbyggd med Kvarnstenens grundskola F-6. Detta innebär att vi har stora möjligheter till samverkan med skola och fritidshem och det gör det möjligt för oss att följa barnens lärande från förskoleåldern tills de går ur sexan.

Förskolan har en stor, spännande gård med lekredskap som inbjuder till utforskande och rörelse. Dessutom finns här bärbuskar, fruktträd och stora träd som ger en mäktig kuliss till leken.

Avdelningar

På förskolan finns fyra avdelningar med åldershomogena barngrupper. Barnen byter avdelning allt eftersom de blir äldre och en pedagog följer alltid med som trygghet.

Inriktning/Profil  

Vi vill profilera oss som en förskola med sin grund i den svenska förskoletraditionen. Den svenska förskolans verksamhet bygger på flera pedagogers, psykologers och filosofers tankar om hur barn lär sig och utvecklas. Nya tankar läggs till, en del tankar revideras och somliga förkastas. Utgångspunkten är att barn kan, och vill, lära sig nytt i möte med andra.

Lek

I leken tränas samförstånd, turtagande, språk och kommunikation. Leken ger barnen möjlighet att utvecklas och lära utifrån sitt eget behov och kunnande. Fantasi och föreställningsförmåga är grundläggande för allt annat lärande och vi satsar på att ge leken stort utrymme i vår verksamhet. I leken visar barnen vad som intresserar dem just för tillfället, och ger oss då möjligheten att följa deras tankar och utmana dessa.

Dokumentation

Varje barn har en egen pärm där barnets tid på förskolan kan följas och där barnet själv kan se sin utveckling.

Kost

Förskolan har ett eget kök i anslutning till avdelningarna, där maten tillagas av vår kokerska. Att känna doften av matlagningen ökar både trivsel och aptit. Dessutom serveras rikligt med varierade grönsaker till lunchen.

Sidan senast uppdaterad: 2014-09-16
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Pia Fahlgren
Förskolechef
Telefon: 0501-75 57 37
E-post: Pia Fahlgren

Adress:
Kinnekullevägen 50-52
542 74 Mariestad

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Dokument

Läroplan för förskolanPDF

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014PDF


Kontakta oss

Adress

Mariestads Kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Telefon

0501-75 50 00

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun