Till startsidan för Mariestad kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vuxenutbildning

Tjej som håller böcker

Mariestads kommun erbjuder studier på flera olika nivåer och inom flera olika områden. Förutom Vuxenutbildning Mariestad finns även Högskolecentrum Mariestad. Vid Högskolecentrum Mariestad ger exempelvis Karlstads universitet program och fristående kurser.

Vuxenutbildning Mariestad

På dagtid erbjuder vi kurser på grundskolenivå och på gymnasienivå. Hos oss kan du läsa Vård- och omsorgsutbildningent som sammanhållen utbildning. Är du invandrad från annat land och har behov av att lära dig svenska språket finns SFI - Utbildning i svenska för invandrare. Utbildningen är en bra grund om du vill studera vidare.

Högskolecentrum Dacapo Mariestad-vår nya Högskoleplattform

Idag pågår Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet åk F, 1-3 samt Grundlärarprogrammet åk 4-6. Detta sker i samarbete med Karlstads Universitet. I januari 2014 startade en ny omgång av vår YH utbildning till Tandsköterska. Vi räknar med att starta en ny omgång HT-2015. Läs mer under Högskolecentrum Dacapo Mariestad.

Ett stort antal Nätbaserade program och kurser kan läsas med oss som stödresurs vid exempelvis tentamen. Vi har lokaler och utrustning samt Telebildutrustning som kan disponeras vid behov. För mer information läs under Högskoleplattform Dacapo Mariestad eller kontakta oss.

Nyheter

  • Nu är kursutbud och ansökan uppdaterad. Sista ansökningsdag till Vuxenutbildningen är 15 november för kursstart i januari.Mer information  under Vuxenutbildning Mariestad, till vänster

  • Nytt intag på Förskollärarprogrammet VT-2015. Se Högskoleplattform Dacapo Mariestad, till vänster.

  • Slutbetyg försvinner - Fr.o.m.1 juli 2015 kan ingen  längre utfärdat slutbetyg från Vuxenutbildning. Läs mer under fliken Vuxenutbildning Mariestad


Sidan senast uppdaterad: 2014-11-25
Bookmark and Share

Relaterad information


Adress Vuxenutbildning Mariestad

Drottning Kristnas väg 50
542 44 Mariestad

Kontakt

Vuxenutbildning Mariestad

Expedition
Telefon: 0501-75 56 16
E-post: Expedition

Maria Appelgren
Rektor
Telefon: 0501-75 56 01
E-post: Maria Appelgren

Per Andersson
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 56 06
E-post: Per Andersson

Catrin Johansson
Studievägledare
0501-75 56 85
E-post: Catrin Johansson

Högskolecentrum Dacapo Mariestad

Thomas Qvick
Utbildningsledare
distansutbildning/YH-utbildning
Telefon: 0501-75 57 74
E-post: Thomas Qvick

Adress Högskolecentrum

Mariestad
Magasinsgatan 4
Box 77
54221 Mariestad

Kontakta oss

Adress

Mariestads Kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Telefon

0501-75 50 00

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun